نتایج جستجو برای عبارت :

تخیلی شادی علفزار

" آشپز خانه درمانی " نوعی از درمان افسردگی است که خودم کاشف ِ آنم. وقتی حوصله ی احدی را ندارم، وقتی انقدری بی دلیل عصبی ام که دلم بخواهد زمین و زمان را به هم بدوزم ، وقتی می رسم به آن نقطه ی " لعنت به زندگی " ، همه ی توانم را جمع می کنم و کشان کشان هر طور که شده خودم را به آشپزخانه می رسانم و پیش بند را می بندم و شروع میکنم. ظرف ها را سر حوصله کف میزنم و آب می کشم. ظرف ها که تمام شدند سینک را با سیم می‌سابم.( مهم است که با آب شروع کنید، چون آب به شدت نشا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

Jonathan سایت محمد طاها نهیلیسم دفتر فروش شرکت چای عطا 02155621936 پوکه معدنی قرآن حق است خود ناشناخته ی من سپر بلا املاک امامت