نتایج جستجو برای عبارت :

هفته دوم دی ماه

دغدغه انجمن بین المللی ترنم صلح که به همت جمعی از دانشجویان و طلاب به صورت آتش به اختیار اداره میشود؛ تبلیغ اسلام ناب محمدي در عرصه
بین الملل میباشد.


انجمن ترنم صلح وظایف و چشم اندازهایی نیز برای خود
ترسیم کرده است که به شرح زیر است:1. شناسایی و استفاده از ظرفیتهای خودجوش در حوزه تبلیغ بین الملل2. آسیب شناسی فعالیتهای صورت گرفته در حوزه تبلیغ بین الملل3. معرفی و انتشار دستاوردهای مطالعات اسلامی در سطح بین الملل4. معرفی مجموعه ها، مراکز، منا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

ایران سی اس گو Dandelion Thought فرمالین AmirCode Yuri فرهنگ نماز کهربا رایانه شوکوبلاگ دکتر سید مهدی مصطفوی