نتایج جستجو برای عبارت :

حسابرسی رضا زاده

 گفته بودم شادمانم ؟ بشنو و باور مکن !
گاه می لغزد زبانم ، بشنو و باور مکن !
گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟
گفتم آری می توانم . بشنو و باور مکن !
عشق اگر افسانه  می
سازد که در زندان دل
چند روزی میهمانم ، بشنو و باور مکن !
در جواب نامه فرهاد اگر شیرین نوشت :
"با همه نامهربانم" ، بشنو و باور مکن !
گاه اگر در پاسخ احوال پرسی های تو
گفته بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن !
سجاد سامانی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

بهترین دیدار سایه های تاریک...سایه های سنگین... نیلوفرانه اکشن شاپ شمال تک Famousangels امنیت سایبری سیستم های کنترل و شبکه های صنعتی admin arrowrs counterexample